همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای مجتمع آموزشی امام خمینی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهرستان قم مجتمع آموزشی امام خمینی

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای مجتمع آموزشی امام خمینی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

 شهر: قم 

محل خاکسپاری: مجتمع آموزشی امام خمینی

تاریخ خاکسپاری: ۱۳۹۲/۶/۱۴

تعداد شهدا: ۲ شهید بزرگوار