همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرک شهید رجایی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرک شهید رجایی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: رامهرمز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،رامهرمز،بخش ابوالفارس،شهرک شهید رجائی،گلزار شهدای شهرک

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرک شهید رجایی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا