همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای صیداویه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای صیداویه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،روستای صیداویه،گلزار شهدای روستای صیداویه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای صیداویه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای صیداویه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.