همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای صیداویه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای صیداویه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،روستای صیداویه،گلزار شهدای روستای صیداویه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای صیداویه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا