همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای امام زاده سید محمد گلابی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای امام زاده سید محمد گلابی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شوشتر،بقعه امام زاده سیدمحمد گلابی،گلزار شهدای سید محمد گلابی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای امام زاده سید محمد گلابی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا