همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای امام زاده سید محمد گلابی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای امام زاده سید محمد گلابی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شوشتر،بقعه امام زاده سیدمحمد گلابی،گلزار شهدای سید محمد گلابی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای امام زاده سید محمد گلابی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای امامزاده سیدمحمد گلابی شوشتر در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.