همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای دامغه بزرگ

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای دامغه بزرگ

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،جاده ی اهواز-ماهشهر،پشت شهرک صنعتی شماره3اهواز ،روستای دامغه ی بزرگ،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای دامغه بزرگ
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای دامغه بزرگ در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.