همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای دامغه بزرگ

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای دامغه بزرگ

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،جاده ی اهواز-ماهشهر،پشت شهرک صنعتی شماره3اهواز ،روستای دامغه ی بزرگ،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای دامغه بزرگ
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا