همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای بند قیر (چنیبه1)

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای بند قیر (چنیبه1)

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،جاده شوشتر-اهواز،روستای بند قیر،گلزار شهدای روستای بند قیر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای بند قیر (چنیبه1)
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا