همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر بیدروبه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر بیدروبه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،بخش الوار گرمسیری،شهر بیدروبه،گلزار شهدای بیدروبه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر بیدروبه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای بیدروبه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.