همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا اصفهان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: اصفهان
  • شهرستان: اصفهان
  • آدرس گلزار شهدا: گلزار شهدا،استان اصفهان،اصفهان،بازوگاه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا اصفهان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا