همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر خاتون آباد(کرمان)

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: کرمان
  • شهرستان: خاتون آباد
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر خاتون آباد(کرمان)
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در انتظار دریافت اطلاعات و تصویر گلزار شهدا

 

 

بازدیدکننده گرامی، به منظور ارسال نظرات (به خصوص موارد اصلاحی در اطلاعات شهدای عزیز و گلزار شهدا در سراسر کشور) با نشانی صندوق پست الکترونیک info@idshahid.ir  مکاتبه نمائید.