همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای ابوعاگوله

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای ابوعاگوله

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،جاده اهواز-آبادان،روستای ابوعاگوله،گلزار شهدای ابوعاگوله

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای ابوعاگوله
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای ابوعاگوله در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.