همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر دارخوین

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر دارخوین

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شادگان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،جاده اهواز-آبادان،روبروی روستای ابوعاگوله،گلزار شهدای شهر دارخوین

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر دارخوین
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای شهر دارخوین در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.