همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستاهای عمیره و جنگیه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستاهای عمیره و جنگیه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: کارون / کوت عبدالله
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-شهرستان کارون-کوت عبدالله-گلزار شهدای روستای عمیره-مقبره مرحوم سید طاهر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستاهای عمیره و جنگیه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستاهای عمیره و جنگیه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.