همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای بیت صیوان - رامشیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای بیت صیوان - رامشیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: رامشیر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،رامشیر،جاده اهواز-امیدیه،روستای بیت صیوان،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای بیت صیوان - رامشیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا