همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای سرخکان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سرخکان

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،بخش الوار گرمسیری،شهر بیدروبه،روستای سرخکان،گلزار شهدای روستای سرخکان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سرخکان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای سرخکان در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.