همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای سرخکان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سرخکان

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،بخش الوار گرمسیری،شهر بیدروبه،روستای سرخکان،گلزار شهدای روستای سرخکان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سرخکان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا