همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای ساوه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مرکزی
  • شهرستان: ساوه
  • آدرس گلزار شهدا: استان مرکزی شهر ساوه گلزار شهدای ساوه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای ساوه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا