همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهید گلنام - ماهیدشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم شهید گلنام - ماهیدشت

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: کرمانشاه
  • شهرستان: بخش ماهیدشت
  • آدرس گلزار شهدا: کرمانشاه بخش ماهیدشت

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهید گلنام - ماهیدشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

بخش ماهیدشت کرمانشاه با جمعیتی معادل 21399  نفر (4885 خانوار) دارای دو دهستان (ماهیدشت و چقانرگس) و 118 پارچه آبادی دارای سکنه می باشد که شهر ماهیدشت تنها نقطه شهری آن محسوب می­شود. این بخش که از لحاظ مورفولوژی بنام دشت ماهیدشت شناخته می شود از طرف شمال و شرق به حومه کرمانشاه و بخش مرکزی، ازجنوب به بخش سرفیروزآباد و از غرب به شهرستان اسلام آباد محدود می­گردد. از لحاظ جغرافیایی در طول  00  45  46  تا 50  00  47 و عرض جغرافیایی  10  12  34  تا 00  20  34 قرار دارد که مساحت آن 459 کیلومتر مربع است.

جمعیت و مساحت بخش ماهیدشت و دهستانهای تابعه؛

بخش

دهستان

مرکز دهستان

جمعیت

مساحت کیلومتر مربع

 

ماهیدشت

ماهیدشت

رباط

13107

459

چقانرگس

چقانرگس

7328

226

ماخذ: بخشداری ماهیدشت، 1390

 

 دهستان چقانرگس:

دهستان چقانرگس به عنوان یکی از دهستان های بخش ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه می باشد که ازجنوب به دهستان ماهیدشت، از غرب به شهرستان اسلام آباد، و از شمال و شرق به کرمانشاه و کوزران محدود می گردد (ر.ک. نقشه 1-3). طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، دارای 41 روستای دارای سکنه است (دو روستای خالی از سکنه) که جمعیت کل دهستان به 7328 نفر ( 1594 خانوار) می رسد. این دهستان با مساحتی معادل 226 کیلومتر مربع تقریبا 0.92 درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص می دهد واز لحاظ موقعیت جغرافیایی بین 50 23 34درجه تا 10  45  34 درجه عرض شمالی و 30  60  46 درجه تا 00  85  46 درجه طول شرقی نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

 

در تاریخ 1392/10/12  دو شهید گلنام بی پلاک در این بخش به خاک سپرده شدند.

با درود بر مردمان پاک و غیور استان کرمانشاه