همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای ملاثانی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای ملاثانی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: باوی / ملاثانی
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،ملاثانی،گلزار شهدای ملاثانی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای ملاثانی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا