همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام ، دانشگاه اصفهان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: اصفهان
  • شهرستان: اصفهان
  • آدرس گلزار شهدا: استان اصفهان شهرستان اصفهان میدان آزادی دانشگاه اصفهان گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام ، دانشگاه اصفهان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

شهر: اصفهان

محل خاکسپاری: اصفهان - میدان آزادی - دانشگاه اصفهان

تاریخ خاکسپاری:

تعداد شهدای گمنام: ۵شهید بزرگوار