همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر چمگلک

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر چمگلک

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک / شهر چمگلک
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،جاده ی سد دز،شهر چمگلک،گلزار شهدای چمگلک

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر چمگلک
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای شهر چمگلک در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.