همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر چمگلک

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر چمگلک

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک / شهر چمگلک
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،جاده ی سد دز،شهر چمگلک،گلزار شهدای چمگلک

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر چمگلک
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا