همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای سن

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سن

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: رامشیر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،رامشیر،جاده ی رامشیر-ماهشهر،روستای سن،گلزار شهدای روستای سن

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سن
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای سن در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.