همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای سن

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سن

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: رامشیر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،رامشیر،جاده ی رامشیر-ماهشهر،روستای سن،گلزار شهدای روستای سن

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سن
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا