همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا دلیجان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مرکزی
  • شهرستان: دلیجان
  • آدرس گلزار شهدا: استان مرکزی، شهر دلیجان گلزار شهدای دلیجان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا دلیجان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات