همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا مسجد سلیمان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد سلیمان

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: مسجدسلیمان
  • آدرس گلزار شهدا: روستای هاشم آباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد سلیمان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

این شهر در شمال شرقی استان خوزستان جائیکه مناطق جلگه‌ای این استان به سلسله جبال زاگرس، بر می‌خورد، در میان کوه‌ها