همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای رمیم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای رمیم

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: بستان / روستای رمیم
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،دشت آزادگان،بستان،روستای رمیم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای رمیم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا