همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کوی چنیبه اهواز

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کوی چنیبه اهواز

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-اهواز- کوی چنیبه-گلزار شهدای چنیبه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کوی چنیبه اهواز
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای کوی چنیبه اهواز در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.