همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای امیرالمومنین

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای امیرالمومنین

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: امیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،امیدیه،روستای امیرالمومنین،گلزار شهدای روستای امیرالمومنین

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای امیرالمومنین
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا