همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام ، پارک جنگلی یوئین فریدن

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: اصفهان
  • شهرستان: فریدن
  • آدرس گلزار شهدا: استان اصفهان شهرستان فریدن ،بویین کنار پارک جنگلی ،مشرف به بویین جنب منبع آب روی تپه

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام  ، پارک جنگلی یوئین فریدن
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

شهر : اصفهان

محل خاکسپاری: فریدن- بوئین- کنار پارک جنگلی - مشرف به بوئین - جنب منبع آب روی تپه

تاریخ خاکسپاری

تعداد شهدای گمنام: ۳شهید بزرگوار