همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای نفتون

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای نفتون

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: مسجدسلیمان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،مسجدسلیمان،نفتون،گلزار شهدای نفتون

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای نفتون
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا