همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان گتوند

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان گتوند

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: گتوند
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،گتوند،گلزار شهدای گتوند

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان گتوند
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا