همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کرمانشاه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کرمانشاه

برخی از شهدا

  • شهید علی جلیلی مسئول اطلاعات عملیات غرب کشور

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: کرمانشاه
  • شهرستان: کرمانشاه
  • آدرس گلزار شهدا: کرمانشاه بزرگراه امام خمینی روبروی میدان تره بار ،گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کرمانشاه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا