همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام مرقد علی بن مهزیار اهوازی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام مرقد علی بن مهزیار اهوازی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اهواز،عامری،حرم علی بن مهزیار اهوازی،یادمان شهدای گلنام

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام مرقد علی بن مهزیار اهوازی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با حرم مطهر شهدای گلنام مرقد علی بن مهزیار اهوازی در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.