همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


یادمان شهدای گلنام مرقد علی بن مهزیار اهوازی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

یادمان شهدای گلنام مرقد علی بن مهزیار اهوازی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اهواز،عامری،حرم علی بن مهزیار اهوازی،یادمان شهدای گلنام

مکان دقیق گلزار شهدا

یادمان شهدای گلنام مرقد علی بن مهزیار اهوازی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا