همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم مطهر شهدای گلنام سردشت زیدون

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام سردشت زیدون

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: بهبهان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،بهبهان،بخش زیدون،جنب آستان مقدس امامزاده اباذر علیه السلام،حرم مطهر شهدای گلنام

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام سردشت زیدون
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا