همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر حمیدیه ، مقبره سید هادی موسوی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر حمیدیه ، مقبره سید هادی موسوی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: حمیدیه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،حمیدیه،مقبره سید هادی موسوی،گلزار شهدای شهر حمیدیه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر حمیدیه ، مقبره سید هادی موسوی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای حمیدیه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.