همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای قلعه رزه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای قلعه رزه

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،بخش الوار گرمسیری،جاده ی پلدختر - اندیمشک،روستای قلعه رزه،گلزار شهدای قلعه رزه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای قلعه رزه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای قلعه رزه در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.