همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای انقلاب اسلامی اهواز

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای انقلاب اسلامی اهواز

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: استان خوزستان شهرستان اهواز بزرگراه آیت الله بهبهانی گلزار شهدای انقلاب اسلامی اهواز

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای انقلاب اسلامی اهواز
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای انقلاب اسلامی اهواز در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.