همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کوی درویشان - امامزاده قاسم بن علی علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کوی درویشان - امامزاده قاسم بن علی علیه السلام

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: باغملک
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شهرستان باغملک،کوی درویشان،امامزاده قاسم بن علی علیه السلام،گلزار شهدای درویشان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کوی درویشان - امامزاده قاسم بن علی علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا