همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر نجف آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر نجف آباد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: اصفهان
  • شهرستان: نجف آباد
  • آدرس گلزار شهدا: نجف آباد میدان شهدا بلوار آیت الله طالقانی. گلزار شهدا شهر نجف آباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر نجف آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا