همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای مهرزیل

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای مهرزیل

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،اندیمشک،بخش الوار گرمسیری،روستای مهرزیل،گلزار شهدای مهرزیل

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای مهرزیل
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای مهرزیل در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.