همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای وجه آباد بوستان بهارستان - امامزاده لطیف

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 2 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: بهارستان / بوستان
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر بهارستان گلزار شهدای وجه آباد بوستان بهارستان - امامزاده لطیف

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای وجه آباد بوستان بهارستان - امامزاده لطیف
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا