همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا روستای چسلی - ماسال گیلان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: ماسال
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان، ماسال، روستای چسلی، گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا روستای چسلی - ماسال گیلان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا