همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بالامحله جویبار

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای بالامحله جویبار

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: جویبار
  • آدرس گلزار شهدا: استان مازندران،شهرستان جویبار،بالامحله ،گلزار شهدای بالامحله

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای بالامحله جویبار
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا