همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای امیلدان - لشت نشاء

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای امیلدان - لشت نشاء

برخی از شهدا

  • شهید شعبان علی نژاد
  • شهید علی مهدیزاده
  • شهید مهدی مهدیزاده

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: لشت نشاء
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان لشت نشاء جاده زیبا کنار بعداز روستای فخر آباد روستای امیلدان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای امیلدان - لشت نشاء
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا