همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای ولی آباد قرچک - شهدای ولی آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای ولی آباد قرچک - شهدای ولی آباد

برخی از شهدا

  • 45 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: قرچک / ولی آباد
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر قرچک، ولی آباد گلزار شهدای ولی آباد قرچک - شهدای ولی آباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای ولی آباد قرچک - شهدای ولی آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا