همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا شهر قدس - امامزاده ابوالحسن و ابوالحسین

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 10 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهر قدس
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر قدس - گلزار شهدا شهر قدس - امامزاده ابوالحسن و ابوالحسین

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا شهر قدس - امامزاده ابوالحسن و ابوالحسین
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا