همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان فومن

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: فومن
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر فومن گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان فومن
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا