همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای چاف، مسجد جامع پایین چاف

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای چاف، مسجد جامع پایین چاف

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: چاف
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهرستان لنگرود شهر چاف گلزار شهدای مسجد جامع پایین چاف

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای چاف، مسجد جامع پایین چاف
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا