همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای سروکلا - امامزاده حسن رضا علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سروکلا - امامزاده حسن رضا علیه السلام

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: جویبار
  • آدرس گلزار شهدا: استان مازندران،شهرستان جویبار،روستای سروکلا ،گلزار شهدای امامزاده حسن رضا علیه السلام

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سروکلا - امامزاده حسن رضا علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا