همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای پیشوا امامزاده یوسف رضا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 3 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پیشوا / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر پیشوا گلزار شهدای پیشوا امامزاده یوسف رضا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای پیشوا  امامزاده یوسف رضا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا