همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای حسین آباد شهید آباد (تروجن) بهشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای حسین آباد شهید آباد (تروجن) بهشهر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: بهشهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان مازندران شهر بهشهر حسین آباد شهید آباد (تروجن) بهشهر مازندران

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای حسین آباد شهید آباد (تروجن) بهشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

نام سابق این روستا تروجن نام داشت که این نام خود پیشینه تاریخی و کهن داشته و به دوران سادات مرعشی باز می‌گردد و زمانی نیز این سرزمین بعنوان تریجن یا تریجنه نامیده می‌شد و علتش به این سابقه بر می‌گردد که سرداری بنام فرخ خان با لشکریان بومی این مناطق با حمایت امیران و مالکان منطقه، ترکان را دراین ناحیه مغلوب و لشکریان آنها را قلع و قمع کرد چون محل گرفتار شدن لشکریان ترک دراین جا بوقوع پیوست لذا نام این منطقه را ترکان گیر یا توران جیر و نهایتاً تروجن نامیده‌اند. بعد از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایثار و نثار تعداد زیادی از شهیدان انقلاب به این نظام بنام روستای خوشنام شهیدآباد تغییر نام یافته است.
روستای تروجن رتبه دوم در تقدیم شهید به جمهوری اسلامی در کشور را دارا میباشد که مایه افتخار و برکت روستا میباشند و به همین علت بعد از پیروزی جمهوری انقلاب اسلامی نام روستای تروجن به شهید آباد تغییر پیدا کرد.