همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای حسن رود رشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای حسن رود رشت

برخی از شهدا

 • مزار پدر شهیدان محمدحسن و مصطفی پور مقدم
 • شهید ابراهیم نوروز پور
 • شهید محمد حسن پور مقدم
 • شهید مصطفی پور مقدم
 • شهید محمود ثابت کردار
 • شهید حسین صفائی
 • شهید حسینعلی خلیل پور
 • شهید احمدعلی یگانه

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

 • کشور: ایران
 • استان: گیلان
 • شهرستان: رشت
 • آدرس گلزار شهدا: گیلان رشت جاده رشت بندرانزلی حسن رود

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای حسن رود رشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا