همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر گرگان - بارگاه ملکوتی امام زاده عبدالله علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر گرگان - بارگاه ملکوتی امام زاده عبدالله علیه السلام

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گلستان
  • شهرستان: گرگان
  • آدرس گلزار شهدا: استان گلستان،شهر گرگان،بارگاه ملکوتی امام زاده عبدالله علیه السلام،گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر گرگان - بارگاه ملکوتی امام زاده عبدالله علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا