همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای ملارد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای ملارد

برخی از شهدا

  • 11 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: ملارد
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان ملارد گلزار شهدای صفادشت ملارد - بگلزار شهدای ملارد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای ملارد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا